Tlakové nádoby

Tlakové nádoby

tlaková nádoba

Tlakové nádoby jsou navrženy a vyrobeny za účelem naplnění tekutinou pod tlakem.
Tlakové nádoby s nejvyšším dovoleným tlakem PS větším než 0,5 bar musí splňovat požadavky směrnice PED 2014/68/EU na bezpečný výrobek.
S ohledem na provozní tlak, objem a pracovní médium je nutné provést zatřídění tlakové nádoby do kategorie I-IV a modulu.

STRUČNĚ O PED 2014/68/EU

Evropská směrnice PED 2014/68/EU specifikuje základní bezpečnostní požadavky pro tlaková zařízení a popisuje postupy posuzování shody s požadavky směrnice. 

Záměrem evropské směrnice PED 2014/68/EU je navrhnout, vyrobit, přezkoušet, vystrojit a instalovat tlakové zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnosti při jejich provozu. Tato direktiva je povinná pro všechny členské země EU a jejím účelem je eliminovat rizika při dodávání tlakových zařízení na jednotný trh EU.

JSME SCHVÁLENÍ VÝROBCI

Váš záměr zrealizujeme kompletně s technickou dokumentací. Zatřídíme výrobek do kategorie I-IV a zvolíme modulu. V závislosti na zatřídění tlakové nádoby do kategorie a modulu zajistíme odborný dozor notifikovaného subjektu. Používáme vhodné metody a kvalifikované postupy. Volíme vhodné a spolehlivé materiály. Provedeme konečnou a tlakovou zkoušku přetlakem. Označíme výrobek naším štítkem. Dodáme veškerou dokumentaci včetně návodu a pasportu.