Svařování

SPINOX - Svařování nerezových materiálů

Svařování nerezových materiálů patří k hlavnímu programu našich nabízených služeb. Předností našeho pracovního týmu je již téměř čtyřicetiletá praxe ve svařování tlakových zařízení a potrubních systémů.

Náš cíl je být partnerem pro PED 2014/68/EU. Nabízíme kompletní záznam o svařovacím procesu a provázanost v kontrole používaných materiálů, zařízení a průběžném školení pracovníků. Naši svářeči vlastní platné certifikáty svářeče dle ČSN EN ISO 9606-1 pro ruční i robotické svařování.

Metody

  • 111 – Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
  • 131 – Obloukové svařování tavící se elektrodou v interním plynu MIG
  • 135 – Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu MAG
  • 136 – Obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu
  • 141 – Obloukové svařování wolframovou elektrodou v interním plynu WIG
  • 142 – Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu bez příd. mater

NDT zkoušky svarových spojů

  • Vizuální zkouška
  • Zkouška ohybem
  • Kapilární zkouška
  • RTG zkouška