Kvalita ověřena

Držíme krok s evropskými nařízeními

Výrobci tlakových zařízení musí splňovat požadavky různých certifikačních orgánů tak, aby zajistili kvalitu svých výrobků. K naší výrobě máme nejen potřebné zkušenosti, ale i tyto platné certifikace. Postupy naší výroby jsou proto průběžně kontrolovány během pravidelných auditů. Při výběru certifikačního a dozorového orgánu jsme zvolili společnost TÜV SÜD Czech s.r.o.

logo
certifikát_3053
Splňujeme náročné normy

Řízení managementu ISO 9001

Od roku 2014 dodržujeme integrovaný systém kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Certifikační společnost po provedení auditu v závěrečném protokolu potvrdila, že splňujeme řízení společnosti pro výrobu a montáž zařízení pro potravinářský a chemický průmysl a výrobu kovových komponentů pro ochranné systémy proti výbuchu a požáru.

certifikát k náhledu

Osvědčení

Certifikát výrobce tlakových zařízení dle PED 2014/68/EU

V roce 2015 jsme byli při dalším dozorovém auditu schváleni jako výrobce tlakových zařízení dle směrnice 2014/68/EU. Tento certifikát nás opravňuje k výrobě tlakových zařízení (tlakových nádob, t-kusů, redukcí atd.)

certifikát k náhledu

certifikát_bigstock